DVIRAČIŲ NUOMOS TAISYKLĖS:

Inventorius nuomojamas asmenims, ne jaunesniems kaip 18 metų, pateikus asmens dokumentą.Nuomojami dviračiai nėra apdrausti nuo vagystės ar kitokios žalos, todėl nuomininkas atsako finansiškai už išsinuomotą inventorių ir jam padarytą žalą remiantis šiomis žemiau išvardintomis “Dviračių ir papildomos įrangos (INVENTORIAUS) nuomos sąlygomis”:1.

NUOMININKAS, pasirašydamas INVENTORIAUS priėmimo aktą, sutinka ir patvirtina, kad:

1.1 Išnuomotas INVENTORIUS buvo patikrintas ir yra tinkamas naudojimui, ir kad nėra nusiskundimų dėl INVENTORIAUS būklės;
1.2 NUOMOTOJAS suteikė visą reikalingą informaciją NUOMININKUI apie išnuomoto INVENTORIAUS naudojimosi ypatumus;
1.3 NUOMININKAS yra fiziškai pajėgus ir sveikas naudotis išnuomotu INVENTORIUMI ir turi visus tam reikalingus įgūdžius bei patyrimą.
2. INVENTORIAUS PRISTATYMAS IR GRĄŽINIMAS
2.1 NUOMININKAS, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad INVENTORIUS buvo perduotas NUOMININKUI tvarkingas, veikiantis ir pilnos komplektacijos. Grąžinant NUOMOTOJUI dėl nuomininko kaltės sugadintą ar nepilnos komplektacijos INVENTORIŲ, žalą pilnai atlygina NUOMININKAS.
2.2 NUOMOTOJAS turi teisę pareikalauti iš NUOMININKO garantinio užstato už išnuomotą INVENTORIŲ.
2.3 INVENTORIUS turi būti grąžintas nuomotojui akte nurodytu laiku. Grąžinus INVENTORIŲ vėliau, jo nuomos kaina bus perskaičiuota už visą naudojimosi laikotarpį pagal galiojančius arba atskiru susitarimu nustatytus įkainius.
3. NUOMININKO TEISĖS IR PAREIGOS3.1 NUOMININKAS turi teisę naudotis išnuomotu INVENTORIUMI remiantis pasirašytu Dviračių (INVENTORIAUS) perdavimo – priėmimo aktu.
3.2 Turtą grąžinus NUOMOTOJUI pagal akte numatytas sąlygas, NUOMOTOJAS savo parašu patvirtina INVENTORIAUS grąžinimo faktą.
3.3 NUOMININKAS privalo saugoti ir tausoti išnuomotą INVENTORIŲ, ir naudotis juo pagal paskirtį.
3.4 NUOMININKAS privalo apmokėti už paslaugas remiantis NUOMOTOJO įkainiais.
3.5 NUOMININKAS privalo kuo skubiau pranešti NUOMOTOJUI apie INVENTORIAUS gedimus ir praradimus, bei jo grąžinimo termino pratęsimą.
3.6 Pagal NUOMOTOJO taisykles, NUOMININKAS privalo padengti nuostolius, padarytus INVENTORIUI dėl jo pačio kaltės.
4. ĮSIPAREIGOJIMAI:
4.1 NUOMININKAS yra pilnai ir besąlygiškai atsakingas už naudojimąsi išnuomotu INVENTORIUMI laikotarpiu nuo jo pristatymo iki grąžinimo.
4.2 NUOMININKAS yra pilnai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę INVENTORIAUS naudojimosi laikotarpiu.
4.3 NUOMOTOJAS neatsakingas už NUOMININKO padarytus nuostolius tretiesiems asmenims INVENTORIAUS naudojimosi laikotarpiu.

Elektrinio paspirtuko naudojimo ir saugumo instrukcija